I 150 x 75 x 1.25m (neo mặt đứng)

I 150 x 75 x 1.70m (neo mặt đứng)

I 150 x 75 x 3.0m (neo sàn)

I 150 x 75 x 3.6m (neo sàn, dầm góc)

 

 

Danh mục:

Mô tả

DẦM I GIÀN GIÁO BAO CHE 

Quy cách của dầm I giàn giáo bao che: I150x75 và I200x100

Dầm I giàn giáo bao che được sử dụng trong giàn giáo bao che công trình xây dựng, đỡ giàn giáo bao che.

Dầm I150 và dầm I200 bào che được lắp cao bên trên, đảm bảo tuyến đường giao thông xung quanh công trình không bị cản trở.

Dầm I150, I200 được neo cố định vào dầm bê tông hoặc sàn bê tông bằng bulong neo.

Theo cách lắp đặt, dầm I bao che được phân thành các loại sau:

– Dầm I150 neo mặt đứng dầm bê tông, mặt đứng cột, chiều dài 1.25m, 1.7m

– Dầm I150 neo sàn, chiều dài 3m, 3.6m

– Dầm I150 vị trí góc, chiều dài 3.6m, 4.0m

– Dầm I200 neo mặt đứng, chiều dài 2m, sử dụng tại vị trí góc, dùng để đỡ dầm I150 dài 3.6m và 4.0m

 

Bản vẽ dầm I giàn giáo bao che, I150x75x1.7m neo mặt đứng bê tông

 

Bản vẽ dầm I giàn giáo bao che, I150x75x3.0m neo sàn bê tông

Vui lòng liên hệ 096 468 0669 để biết thêm về chức năng, cách sử dụng dầm I giàn giáo bao che an toàn, hiệu quả.