DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH 2018~2019 CÔNG TY THIẾT BỊ SÀI GÒN ĐÃ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO THUÊ GIÀN GIÁO